wat kost een burnout ROI preventief stress-management met mind body intervention training

Wat kost een burn-out?

Uit studies blijkt dat een werknemer met burn-out symptomen u jaarlijks gemiddeld €7392 kost. Valt deze dan ook daadwerkelijk in burn-out, reken dan maar op €35.000 tot €70.000 per jaar. Dan spreken we hier nog niet van het verlies in tijd en productiviteit. Noch op de impact op het privé- en werkleven van de werknemer.

Het prijskaartje van burn-out symptomen

Voordat iemand in burn-out valt, kan deze maanden of jaren voordien al burn-out symptomen vertonen. 

De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, IDEWE, berekende de kost hiervan. Gebaseerd op de kosten van hun verhoogd ziekteverzuim. Een pre-burn-out werknemer is gemiddeld 17 dagen per jaar afwezig. Dit is ruim dubbel zoveel dan de 9 dagen per jaar bij collega’s die zich wel goed in hun vel voelen. 

Dit komt neer op een gemiddelde kost van €7.392 extra kosten per werknemer met burn-out symptomen. 

Zelfs zonder hier een rekensom te maken is het duidelijk dat het de moeite loont om als werkgever uw teams te helpen stress aan te pakken. 

Voor wie van cijfers houdt: een stress-management workshop heeft dus per werknemer met burn-out symptomen een ROI van maar liefst 641%! 

Wat kost die burn-out dan? 

Als er niet aan preventie gedaan wordt, valt uw werknemer waarschijnlijk uit met een burn-out. De werkgever moet de zieke werknemer verder blijven doorbetalen. Daarnaast zijn er nog verschillende indirecte kosten zoals het inhuren van een tijdelijke vervanging.

Directe kosten van een burn-out

Volgens Vacature.com vallen de directe kosten van een burn-out nog mee. Gemiddeld zou dit gaan om €140 per dag (3), of net geen €17.000 voor 6 maanden ziekteverlof. Voor talent met een specifieke of hogere opleiding zijn deze kosten natuurlijk hoger. 

Vergeet hier de kost van de eerdere burn-out symptomen niet aan toe te voegen. Zo kom je al snel op €24.000. 

Kijken we dan nog eens naar de ROI van burn-out preventie per vermeden burn-out? Dan spreken we nu over een ROI van maar liefst 2307%!

Indirecte kosten van een burn-out

 ‘Er is een productiviteit- en kwaliteitsverlies door het plots wegvallen van een werknemer. De werkdruk bij de collega’s wordt ook plots groter waardoor je kan spreken van een motivatieverlies’,

Pieter Goetgebuer van HR-bureau SD Worx.

Er zijn vooral opvallend veel indirecte kosten. De werkgever moet ook op zoek naar een vervanger van de zieke werknemer, dit kost tijd en geld. Volgens professor Godderis kunnen de directe en indirecte kosten samen oplopen tot 1000 euro/dag (3).

Hoeveel kost die burn-out dan?

De totale kost van een burn-out voor een bedrijf wordt door verschillende bronnen anders ingeschat. Volgens  onderzoek van Zilveren kruis zou de kost per werknemer met een burn out gemiddeld zo’n € 60.000 bedragen. Andere onderzoeken spreken zelfs van €70.000 (2). 

Tempo-Team meent dat als iemand een jaar afwezig is met een burn-out, het de werkgever gemiddeld 35.000 euro kost.

De prijs om je team preventief te laten begeleiden is nog geen 1.000 euro. Het is een eenvoudige rekensom. Toch kiezen werkgevers er nog te gemakkelijk voor om dit relatief kleine bedrag als onnodige kost te zien. 

De focus op korte termijn kostenbesparing is zo groot dat we het totaalbeeld verliezen. Ook wanneer dit een verlies van tot €70.000 per persoon kan betekenen. 

Als je dit artikel leest ben je zelf misschien al overtuigd van de noodzaak van een preventieve stress-management workshop. 

Moet het management of de finance afdeling nog overtuigd worden? Vraag hen dan eens of ze een investering met een ROI van 3410% tot 6921% zien zitten. Want dat is precies de financiële opbrengst van het vermijden van 1 burn-out.

Nu, het draait niet alleen om de cijfers. Er is iets wat veel belangrijker is dan dat..

Wat er echt toe doet- Wat kost het je werknemer? 

Voor bedrijven zijn cijfers en centen belangrijk. Maar elk bedrijf bestaat ook uit echte mensen. 

Elke persoon die voor jouw organisatie werkt is met zorg uitgekozen naar capaciteit en fit. Elke persoon is een stukje talent dat jouw bedrijf doet draaien. 

De herstelweg na burn-out is lang en moeilijk. Met de juiste hulp en begeleiding kunnen de meeste werknemers na enkele maanden weer aan de slag. Maar de vraag blijft wel of deze persoon überhaupt nog volledig kan herstellen? 

Welke impact heeft het hersteltraject op zijn werk en privé leven? Wil en kan deze na de herstelperiode in zijn vroegere functie terugkeren? Zal deze op hetzelfde niveau presteren? Is er een stukje vertrouwen naar het bedrijf of de leidinggevende verloren gegaan?

U leest het.. Burn-out is een ziekte die echt beter vermeden dan genezen moet worden(2)!

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat Mind-Body Intervention technieken stress kunnen verlagen en als gevolg burn-out kunnen vermijden.

Het effect van een burn-out op het team

Niet alleen heeft een burn-out impact op de loonkosten. Ook de collega’s zullen hierdoor beïnvloed worden. 

Elke afwezigheid heeft immers een impact op de productiviteit van de organisatie. 

Ten eerste moet er een vervanger gezocht worden. Waardoor er een extra (tijdrovende) taak op het bordje van de leidinggevende en de HR-afdeling komt. 

Totdat deze gevonden is, nemen andere werknemers bepaalde taken over. Extra werkdruk die vaak gepaard gaat met een verhoogd stressniveau en verlaagde motivatie.

Burn-out vermijden met een preventieve stress-management workshop

De kosten van een burn-out zijn dus enorm zowel voor de werknemer, het team als de collega’s. 

Wilt u als bedrijf dit verlies in middelen, tijd en productie vermijden? Investeer dan nu in een preventieve stress-management workshop. 

Met een investering in een preventieve stress-management workshop van slechts €997 helpt u uw teams het evenwicht tussen prestatie en welzijn bewaren. 

Bronnen

  1. https://www.oxalisconsult.be/sites/default/files/bijlagen/MGWbe1206N05_v01%20artikel%202012%20Tily%20Baekelandt.pdf
  2. https://ruudmeulenberg.nl/burnout/wat-kost-een-burnout/
  3. https://www.vacature.com/nl-be/carriere/job-nieuws/steeds-meer-langdurig-zieken-bij-burn-out
  4. https://www.tempo-team.be/nl/bedrijven/blog-hrm/detail/s/news/f7fae409-3535-4de9-a450-9a6588df3c49/Burn-out-voorkomen-is-een-economische-must 
  5. https://www.securex.be/nl/zo-beperkt-u-het-aantal-zieke-werknemers

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *