Privacyverklaring Yoga Mind Coach

De Yoga mind coach website heeft als doel om de persoonsgegevens van lezers te respecteren. In onderstaande verklaring laat ik weten op welke wijze Yoga mind coach dit doet.

Contactgegevens Her Backpack Bliss

Wil je in contact komen met mij? Dat kan middels mail via lara@yogamindcoach.com.

Verwerking persoonsgegevens

De Yoga mind coach ontvangt persoonsgegevens van website bezoekers middels:

 • Google Analytics

Met het statistiekprogramma Google Analytics kan ik onder andere bekijken hoeveel lezers mijn site bezoeken, waar ze vandaan komen en welke artikelen ze lezen. Deze informatie gebruik ik om het bezoek- en klikgedrag op Yoga mind coach in kaart te brengen. Met deze informatie kan ik mijn website verder optimaliseren. Ik zie hierbij geen persoonsgegevens. Google Analytics verkrijgt de informatie middels jouw IP-adres. De dienst heeft van mij geen toestemming gekregen om jouw gegevens te delen met derden.

Meer informatie over Google Analytics kun je hier vinden.

 • Reacties achterlaten onder een artikel

Onder artikelen op bestaat de mogelijkheid een reactie te plaatsen. Bij het achterlaten van een reactie wordt jouw IP-adres zichtbaar voor mij. Daarnaast heb je de mogelijkheid om je naam, website en emailadres te tonen bij het reageren.

Deze informatie wordt beschikbaar voor alle lezers van het artikel en blijft online staan. Bij het reageren op een artikel heeft iedere lezer echter ook de mogelijkheid om anoniem een reactie te plaatsen. In dat geval worden er geen persoonlijke gegevens zichtbaar voor andere lezers.

Opslag persoonsgegevens

Bezoekers onder 16 jaar

Yoga mind coach heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij zij daarvoor toestemming hebben van hun ouders of voogd. Het is voor mij echter niet mogelijk te controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Als je denkt dat er zonder toestemming toch persoonlijke gegevens zijn verzameld van iemand jonger dan 16 jaar, neem dan contact met mij op via lara@yogamindcoach.com, dan kan ik de informatie verwijderen.

Bewaartermijn

Yoga mind coach bewaart uw persoonlijke gegevens voor de duur van 1 jaar. Reacties onder artikelen blijven voor de duur van de plaatsing van het artikel online staan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als je Yoga mind coach bezoekt, geef je daarmee toestemming jouw gegevens te verwerken. Je hebt echter het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yoga mind coach.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar lara@yogamindcoach.com

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van de computer wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan weer naar deze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

Google Analytics

Yoga mind coach plaatst cookies van Google. Dit doe ik om te kunnen bekijken hoe bezoekers de website gebruiken. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Om je privacy zo veel mogelijk te beschermen heb ik een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten en heb ik “gegevens delen” uitgeschakeld. Ook heb ik het IP-adres geanonimiseerd in de Google Analytics code. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers.

Social media knoppen

Op Yoga mind coach staan social media buttons. Door deze buttons kan je artikelen delen op een social media platform.  De meeste social media kanalen werken met cookies. Ik heb geen invloed op hoe zij de cookies plaatsen. Lees de privacy verklaringen van de betreffende social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Cookies uitschakelen en verwijderen

Je kunt cookies uitschakelen en verwijderen via je browserinstellingen. In de help-functie van je browser kun je vinden hoe je dit moet doen.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de privacywet? Op de website Autoriteitpersoonsgegevens kun je hier meer informatie over verkrijgen.

Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht je toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zie ik deze graag tegemoet op lara@yogamindcoach.com.

Hulp nodig bij het opstellen van je eigen privacy policy, klik hier.

Algemene voorwaarde

 1. Yoga Mind Coach spant zich in de aan haar verstrekte opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 2. Deelname aan de lessen of activiteiten van Yoga Mind Coach zijn altijd op eigen (medisch) risico. Het is raadzaam bij twijfel altijd eerst een (huis)arts of specialist te raadplegen of het voor jou verantwoord is, om aan de door jouw gekozen activiteit te gaan deelnemen.
 3. Onder andere bij bovenaan vermelde aandoeningen of zwangerschap is deelnemer verantwoordelijk om Yoga Mind Coach correct en tijdig hierover te informeren en de (huis)arts of specialist over eventuele deelname te raadplegen.
 4. Yoga Mind Coach aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering dekt en voorzover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
 5. Yoga Mind Coach zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van:
  a. enige tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
  b. onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdige verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.
 6. Yoga Mind Coach is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. Yoga Mind Coach aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijke en geestelijke klachten die enerzijds aanwezig waren voor deelname aan de les/clinic. En aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijke en geestelijke klachten/letsel voortvloeiend uit het beoefenen van de yoga les. De deelnemer/student/cursist is aansprakelijk voor het welbevinden van zijn eigen lichamelijke en geestelijke toestand. En is op de hoogte van de vaardigheid van de docent vooraf deelname aan de les/clinic/cursus.
 8. Yoga Mind Coach zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
 9. Yoga Mind Coach behoudt zich ten alle tijden het recht voor, om je de toegang en of deelname te ontzeggen.

Algemeen

Yoga Mind Coach door Lara Sosanwo
BE 0712658604
lara@yogamindcoach.com
Kerkstraat, Grimde, België